Marraskuussa 2011 Kuusamon, Ranuan ja Taivalkosken perusturvajohto kokoontui yhteen. Oli tunnistettu, että Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä on ajautumassa kriisiin. Huoli oli vallannut koko valtakunnan ja tuntui siltä, että hätääntyneinä oltiin tarttumassa vääriin keinoihin. Täällä todettiin, että rakenteelliset ratkaisut eivät auta, ylhäältä alas valuva muutos on auttamatta voimaton, paperille jäävät selvitykset ja suunnitelmat vain lamaannuttavat ja pieneen pipertelyyn ei ole aikaa. Päätettiin nostaa ihminen keskiöön ja tehdä Hyvän Elämän Vallankumous.

Työvälineitä

Tuloskortti
 
 Tuloskortissa tarkastellaan tavoitteita ja organisaatiota neljästä näkökulmasta. Tasapainoisesti yhtaikaa. Näkökulmat ovat talous ja menestyminen, prosessit – aikaa arvokkaaseen työhön, asiakkaat ja henkilöstö– osaaminen ja kyvykkyys. Täyttämisessä edetään keskeltä ulospäin. Ensimmäisellä kehällä on Visio näkökulmittain ja siinä viivytään kauan.

Asiakasnäkökulmassa

pohditaan, miten asiakkaat näkevät meidät, kun visio on totta. Mitä sanovat asiakkaat meistä, kun visio on totta parin vuoden kuluttua? Ja olemme edenneet siihen juuri toivomallamme tavalla? Kun visio on totta. Asiakasnäkökulmassa voi miettiä myös läheisiä sekä vanhenevia kansalaisin (potentiaalisia asiakkaita).

 
Henkilöstönäkökulmasta
 
mietitään olemassa olevan, potentiaalisen ja ehkä lähteidenkin silmin, miltä me näytämme. Mitä sanoo meistä henkilöstö? Mieti tässä myös sitä, mitä potentiaaliset työntekijät, opiskelijat ja muut sanovat.

Prosessinäkökulmassa

mietitään tapaamme toimia tuottavasti ja vaikuttavasti. Mitä sanotaan meidän tavastamme toimia, kyvystämme suunnata olemassa olevat resurssit parhaalla mahdollisella tavalla hyvän ja onnellisen elämän aikaansaamiseksi?
 
Talousnäkökulmassa

mietitään miten hyvin olemme pystyneet käyttämään meille annetut resurssit mahdollisimman hyvän ja onnellisen elämän puolesta. Kun prosessinäkökulmasta mietittiin miten, millä tavoin tässä mietitään miten paljon olemme saaneet aikaan. Edellisessä ihmeteltiin keinoja, tässä tulosta.

Seuraavalla kehällä ovat ne asiat, joissa on onnistuttava. Mitkä ovat ne kolme asiaa, joiden
on onnistuttava, jotta visio on totta. Ne ovat välttämättömiä vision toteutumiselle.
Toisaalta, kun niissä on onnistuttu, on visio tästä näkökulmasta todellakin totta. Seuraavalla kehällä on ne asiat, joista tiedämme onnistuneemme edellisissä. Jokaista kolmea kohden on korkeintaan kolme tunnistinta, mittaria. Esimerkiksi jos on onnistuttava kotihoidon johtamisessa asiakaslähtöisesti, voi yksi tunnistin olla, että asiakkaan luona oleva työaika on vähintään kuusi tuntia. Uloimmalle kehälle laitetaan sitten ne panokset, joilla tuohon mennään.


Strategiakartta
 
Strategiakartta on strategian laadinnan väline työyhteisötasolla – osallistavasti ja yhdessä rakentaen koko työyksikön kanssa. Mukaan tuleminen on tietysti vapaaehtoista – mutta ilman muuta kaikille avointa. Osallistavassa työpajassa työskennellään 3-4 tuntia intensiivisesti perustehtävien ja yhteisen tavoitteen kirkastamiseksi. Ellei yhteinen suunta ole selvillä, on aika epätodennäköistä, että työyhteisön pystyy sitä saavuttamaan. Näissä
muutoksen tuulissa ilman osallistavaa keskustelua saattaa muutos alkaa ahdistamaan, kiire aiheuttaa riittämättömyyden tunnetta ja kyynisyys ja katkeruus saattaa vallata organisaation. Yhteinen käsitys maailmasta ja sen suunnista on aivan välttämätöntä. Tässä sitä rakennetaan. Työkirjan ensimmäiset osat, kuten itse asiassa kaikissa tehtävissä, voi täyttää etukäteen yksin ja sitten yhdessä rakennetaan kartta.
 
Suuri tehtävä


Suuri tehtävä määrittelee sen miksi työyksikkö on olemassa. Esimerkiksi vanhuspalvelujen suuri tehtävä on hyvän ja onnellisen vanhuuden mahdollistaminen. Työyksikkö määrittelee suuresta tehtävästä oman osuutensa, oman asiakaskuntaansa liittyen.

Yksilötasolla suuri tehtävä on yksilön perustehtävä. Mieti, mitä varten yksikkösi on olemassa. Mieti mitä varten olet työssä.
 
 

Tulevaisuuden kuva

Tulevaisuudenkuva määrittelee suunnan, jota kohden olemme päättäneet kulkea. Tulevaisuudenkuvan tulee olla kutsuva, se voi muuttua ympäristötuulten paineissa – yhteinen näkemys siitä määrittelee suuntaa kuitenkin. Vanhuspalveluissa tulevaisuudenkuvassa 92% vanhuksista asuu omissa kodeissaan hyvää ja onnellista vanhuutta, omissa kodeissa viivytään keskimäärin vuotta pidempään kuin muualla … Tulevaisuudenkuva voi liittyä siihen, millaista elämää vanhukset elävät – hyvää ja onnellista.
 
 
Strategiset valinnat
 

 

Ympäristötuulet

Ympäristötuulet puhaltavat rajumpina, arvaamattomampina ja nopeampina kuin koskaan. Nousujohteisessa maailmassa kasvaneina voi olla vaikea ajatella, että niukkuus ja niukkenevat resurssit ovat todellisuutta. Yhdessä meidän kannattaa pohtia, mitkä ympäristötuulet vaikuttavat meihin ja millä tavoin. Miten meidän kannattaa varautua niihin? Varmaa on, että väestörakenne vaikuttaa: jos vanhuksia on kaksinkertainen määrä ja henkilöstöä nykyistä vähemmän, ei se voi olla vaikuttamatta. Kyllä kansainvälistyminenkin vaikuttaa. Ja teknologia tietysti. Voi olla, että arvomuutokset yhteiskunnassa ovat merkittäviä.
 
Arvot
 
 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti