Marraskuussa 2011 Kuusamon, Ranuan ja Taivalkosken perusturvajohto kokoontui yhteen. Oli tunnistettu, että Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä on ajautumassa kriisiin. Huoli oli vallannut koko valtakunnan ja tuntui siltä, että hätääntyneinä oltiin tarttumassa vääriin keinoihin. Täällä todettiin, että rakenteelliset ratkaisut eivät auta, ylhäältä alas valuva muutos on auttamatta voimaton, paperille jäävät selvitykset ja suunnitelmat vain lamaannuttavat ja pieneen pipertelyyn ei ole aikaa. Päätettiin nostaa ihminen keskiöön ja tehdä Hyvän Elämän Vallankumous.

tiistai 16. lokakuuta 2012

Terveisiä Taivalkoskelta

Nyt on aika! Olen Pro Gradu tutkelmassani tutkinut kokeneiden taivalkoskelaisten työntekijöiden työtyytyväisyyden muodostumista. Tutkimusjoukko muodostuu kahdestakymmenestä pisimpään sosiaali- ja terveydenhuollossa työskennelleen työntekijän kirjoitelmasta. Pisin työhistoria on 37 vuotta ja lyhin 30 eli kokemusta ja näkemystä on. Tutkimustulosten analyysi on vielä kesken, mutta jo nyt on tuloksista havaittavissa vahvaa sitoutumista työnantajaan ja yhdessä tekemisen meininkiä. Työtyytyväisyyttä tuo myös avoin, tukeva työympäristö. Tukea saadaan niin työkavereilta kuin myös esimiehiltä. Tehtävänkuvat ovat poikkeuksellisen laajoja, mutta se koetaan pelkästään positiivisena asiana ja ammatillista osaamista vahvistavana. Taivalkosken sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on siis erittäin sitoutunut työhönsä ja työnantajaansa. Kirjoitustusten perusteella tätä selittää myös osittain pitkään jatkunut suuri työttömyysaste, josta on seurannut, että sosiaali- ja terveystoimi on tarjonnut palkkatyön myötä pysyvyyttä työntekijöiden elämään, mistä on seurannut mm. lojaliteettiä työnantajaa kohtaan.
Tähän saakka on ollut Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalveluissa tilanne, että hakijoita on ollut enemmän kuin vapaita paikkoja, mutta suunta on selvästi muuttumassa. Rekrytointi ongelmat ovat varsin nopealla tahdilla "valumassa alaspäin" niin, että todennäköisesti varsin pian on jopa lähihoitajia vaikea rekrytoida. PPSHP on omissa tilastoissaan kuvannut työntekijä tarvetta vuoteen 2025 saakka ja jo niiden tilastojen perusteella on tarve alueellamme suurempi kuin valmistuvien ammattilaisten määrä. Nyt on siis aika rekrytoida ja sitouttaa uutta henkilöstöä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin Taivalkoskella. Vakinaistamista ei tule pelätä, se on mahdollisuus ja viisautta toimia nyt. Pro Gradu tutkielmani perusteella sitouttaminen onnistuu, kun työntekijä saadaan Taivalkoskelle. Taivalkoski koukuttaa työtyytyväisyydellä ja hyvällä työilmapiirillä!

Kirjoittaja on Taivalkosken perusturvajohtaja Kirsi Alatalo. Hän on myös mukana hyvän elämän vallankumouksessa

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti